Round Rock High School

Overview | Tournament Breakdown | State-Qualified Entries
Event
Team
Points

CX
Karina Kosheleva
Krupali Kumar
13

CX
Soham Govande
Andre Pham
10

CX
Karina Kosheleva
Tarun Daggolu
2

LD
Hibah Alam
11

LD
Mallika Jade
10

LD
Noah Kim
8

LD
Sohali Vaddula
17

LD
Sucharita Gotham
2

LD
Aditya Nair
1

LD
Amy Haselhorst
2

PF
Smriti Jasti
Aagya Ghimire
2

PF
Shraavya Mandadi
Palak Thakkar
2

PF
Akshaya Vinaya Manikandan
Anagha Sampath
2

DX
Smriti Jasti
17

DX
Paridhi Bhattarai
1

FX
Grace Suh
5

INFO
Sophia Richert
10