Plano East Sr. High

Overview | Tournament Breakdown | State-Qualified Entries
Event
Team
Points

CX
Joseph-Charles D'Antuono
Rahul Penumetcha
16

LD
Aadit Walia
30

LD
Anika Doddamane
10

LD
Jay Namdhari
19

LD
Nathan Gong
15

LD
Neel Kanamangala
12

LD
Hemanth Nagubhai
2

CD
Garima Gupta
9

CD
Raghav Ramki
12

CD
Sanjana Arulkumaran
19

CD
Shakib Ali
10

CD
Eve Yang
2

CD
Josiah Osula
2

CD
Prisha Bhat
2

DX
Shriya Bhat
12

DX
Eve Yang
12

DX
Garima Gupta
4

DX
Hemanth Nagubhai
1

DX
Ishya Jain
3

DX
Pranav Gorty
13

DX
Sanjana Arulkumaran
8

DX
Samra Khan
3

DX
Calise McCandless
1

DX
Prisha Bhat
1

FX
Samra Khan
12

FX
Raghav Ramki
15

FX
Sneha Kar
8

FX
Danil Vinyukov
1

FX
Dhruv Manoj
1

FX
Jay Namdhari
1

FX
Neel Kanamangala
3

FX
Ishika Kothari
4

FX
Garima Gupta
1

OO
Shriya Bhat
28

OO
Prisha Bhat
16

OO
Tosin Fagbami
8

OO
Vibha Chemangunta
9

OO
Eve Yang
10

OO
Ishvi Jaya
1

OO
Samra Khan
1

DA
Mira Chary
Shreya Dhananjayan
11

DA
Samra Khan
Vibha Chemangunta
6

DA
Isabella Munoz
Luci Mukherjee
3

DA
Aarchisha Kumar
Anusha Nagaraddi
1

DA
Kyle Randle
Thalia Gaffney
2

DA
Roshan Vajinapalli
Vikrant Jeeva
10

DI
Zoya Makkar
10

INFO
Shriya Bhat
37

INFO
Prisha Bhat
37

INFO
Aditi Amin
18

INFO
Sneha Kar
2

INFO
Anointing Okereke
6

INFO
Luci Mukherjee
1