Coppell High School

Overview | Tournament Breakdown | State-Qualified Entries
Event
Team
Points

CX
Alexis Sibanda
Keerthi Chalamalasetty
8

CX
Jay Yan
Kaveen Patel
16

CX
Arnav Kashyap
Ananya Chintalapudi
17

CX
Vishnu Patel
Sathvik Sagi
2

CX
Keerthi Chalamalasetty
Nishanth Gandhe
2

LD
Dhruv Shetty
4

LD
Hunniya Ahmad
19

LD
Shrayes Gunna
11

LD
Zachary Li
8

LD
Siya Sangani
18

LD
Vishal Sivamani
10

LD
Ananya Mukund
14

LD
Emmanuel Roy
2

LD
Varshini Korapati
10

PF
Shabbir Bohri
Sahil Chiniwala
19

PF
Sruthi Lingam
Yaamini Jois
2

PF
Ankur Sikder
Jaanvi Shah
11

PF
Eesha Nayak
Deepa Chivukula
1

PF
Sahil Chiniwala
Jenny Kim
1

PF
Deepa Chivukula
Jenny Kim
1

PF
Rohan Palavali
Eesha Nayak
1

CD
Natasha Banga
30

DX
Natasha Banga
29

FX
Natasha Banga
15

OO
Dia Atluri
10

OO
Ananya Mukund
1

OO
Prerna Singh
5

DI
Divya Ravindra
8

WSD
Denise Kim
2

WSD
Tanya Narwekar
2

WSD
Vishal Kantharaju
2

WSD
Umang Vinayaka
16

WSD
Suchit Ineni
16

WSD
Sahith Mocharla
16

WSD
Jaythreya Datla
16

WSD
Chandana Sirigireddy
12

WSD
Vallika Chitkara
12

WSD
Trisha Atluri
12

WSD
Tanisha Chaudhuri
12

WSD
Dawson Marold
12