Event
Team
Points

CX
Aayush Shah
Tvisha Jindal
2

DX
Yashitha Chunduru
1

INFO
Ishaan Surve
2