Kingwood High School

Overview | Tournament Breakdown | State-Qualified Entries
Event
Team
Points

CD
Aiden McKenry
2

OO
Fareeda Akewusola
10

INFO
Jackson McCabe
1

POI
Fareeda Akewusola
13